ID #1010

Ochrona przed SPAMem w Hoste.pl

Na wszystkich pakietach hostingowych w Hoste.pl zainstalowaliśmy wielopoziomowy mechanizm antyspamowy. Mechanizm ten na podstawie przekazanych mu danych określa, czy dana wiadomość jest spamem, czy też nie. W skład całego mechanizmu antyspamowego wchodzą poszczególne rodzaje zabezpieczeń które można wyłączyć/włączyć dla całej domeny pocztowej lub konkretnego konta pocztowego.

 

Jakie rodzaje zabezpieczeń przed SPAMem masz do dyspozycji?


RBL (Real-time Blackhole List)

Funkcja blokowania adresów IP, z których był rozsyłany SPAM. Lista adresów IP jest pobierana na bieżąco od organizacji niezależnych i aktualizowana 24h na dobę.
Włączenie opcji znacznie ogranicza liczbę SPAM-u przychodzącego na konta pocztowe, może jednak powodować niedochodzenie wiadomości, jeśli adres serwera nadawcy zostanie umieszczony na liście RBL.
W przypadku, gdy nie ma ponownych zgłoszeń o wysyłce SPAMu, blokowane adresy IP usuwane są z list RBL najczęściej w ciągu 24h.

 

SPF (Sender Policy Framework)

Mechanizm sprawdzania przez serwer pocztowy, czy wiadomość została wysłana z serwera, który jest poprawny dla danego adresu e-mail. Włączenie opcji ogranicza liczbę SPAMu i może chronić przed nowymi wirusami. Problemy występują rzadko i tylko w przypadku złej konfiguracji serwera nadawcy wiadomości.

 

GREYLIST - szara lista

Po włączeniu tej funkcji, serwer przyjmuje wiadomości dopiero przy drugiej próbie dostarczenia. Ponieważ wirusy i SPAMerzy niemal nigdy nie ponawiają próby wysyłki, funkcja ta chroni przed SPAMem prawie w 100%. Zdarza się, że tym przypadku mogą występować opóźnienia w dostarczaniu wiadomości. Długość opóźnienia będzie uzaleźniona od czasu, po jakim serwer nadawcy wiadomości ponowi wysyłkę.

 

SPAMASSASSIN

Analizuje nagłówki i treść wiadomości oraz ocenia je pod kątem cech charakterystycznych dla spamu. Sprawdza również, czy adres nadawcy oraz serwera pocztowego występuje w bazach antyspamowych oraz czy e-mail jest zgodny ze standardami przesyłania poczty internetowej. Program uczy się również rozpoznawać spam na podstawie wcześniej analizowanych e-maili. Na podstawie ilości przyznanych punktów wiadomość może zostać oznaczona przedrostkiem [SPAM] w temacie lub przeniesiona do folderu SPAM na serwerze.

 

Każde z powyżej opisanych zabezpieczeń można wyłączyć/włączyć  z poziomu panelu administracyjnego dla całej domeny pocztowej lub konkretnego konta pocztowego.

 

Inne możliwości dodatkowej konfiguracji systemu antyspamowego Hoste.pl

 

Ustawienie whitelist i blacklist

whitelist - lista adresów serwerów (np. hoste.pl) oraz lista adresów kont e-mail (np. biuro@hoste.pl), z których wiadomości będą zawsze doręczane* na konto w naszym systemie, nawet jeśli mechanizm antyspamowy uzna, że są SPAM-em.

blacklist - lista adresów serwerów oraz lista adresów e-mail, z których wiadomości będą zawsze uznawane jako spam i nie doręczane, bez względu na treść tych wiadomości.

 

*UWAGA: mechanizmy SPF i Greylisty działają wcześniej, na etapie nawiązywania połączenia pocztowego. W związku z tym, dodanie adresu do whitelisty nie spowoduje, że wiadomości odrzucane przez SPF/Greylist zaczną docierać. Z tego względu istnieje również możliwość tworzenia whitelist dla filtrów SPF i Greylist.

 

Ustawienie czułości skanera antyspamowego

bardzo mała, mała, normalna, duża

 

 Ustawienie reguł systemu

oznakowanie wiadomości - dostarczane są wszystkie wiadomości, bez względu na ich treść. Mechanizm antyspamowy będzie dodawał w temacie wiadomości uznanych za spam przedrostek [SPAM], na podstawie którego będzie można sortować wiadomości w programie pocztowym

 

przeniesienie wiadomości - wiadomości uznane za spam będą automatycznie przenoszone do folderu SPAM na koncie pocztowym (dostęp przez WWW - "HosteMail"). Po 30 dniach wiadomości z folderu SPAM będą automatycznie usuwane (z tego powodu zalecamy sprawdzanie folderu SPAM za pomocą HosteMail przynajmniej raz w miesiącu).

 

Jak włączyć/wyłączyć zabezpieczenia RBL, SPF lub Greylist?

 

  • dla całej domeny - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie HosteSerwer. Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki Usługi/Poczta/Domeny, wybieramy domenę i edytujemy jej ustawienia dla SPF, RBL, GreyList,
  • pojedyńczego konta pocztowego - podobnie jak powyżej z poziomu panelu HosteSerwer przechodzimy do zakładki Usługi/Poczta/Skrzynki. Wybieramy odpowiednią skrzynkę i w części "Antyspam" edytujemy ustawienia.

 

W przypadku ustawienia zabezpieczeń dla całej domeny, będą one widoczne dla użytkownika konta pocztowego jako domyślne (ustawione standardowo), może on je jednak w każdej chwili zmienić, dostosowując działanie mechanizmów do swoich potrzeb.

 


Bezpieczna poczta www - To Proste w Hoste!


Tagi: antyspam, Greylist, ochrona przed spamem, polityka antyspamowa, RBL, SPF, walka ze spamem

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu